Материали 31-40 от 345

Анализ на използване на информационно-комуникационните технологии икт от домакинствата и лицата между 16 и 74 години 18 стр.

Анализ на използване на информационно-комуникационните технологии (икт) от домакинствата и лицата между 16 и 74 години

Статистическите методи са едно от най-важните средства за изследване на количествените характеристики на структурата на обществото, човешкия живот и дейност, даващо възможност за откриване и измерване на основните закономерности на взаимоотношенията...
rusev02
2