Материали 1-10 от 1

Статистическо изучаване на икономическите процеси 10 стр.

Статистическо изучаване на икономическите процеси

Статистическата отчетност е правно регламентирана, има задължителен характер и е основна форма на статистическото наблюдение. Основа на тази отчетност е оперативно-техническата и счетоводна отчетност.
0