Материали 1-10 от 1

Метали и изделия от метали 7 стр.

Метали и изделия от метали

Постиженията в науката и техниката се дължат на откриването на металите. Няма област в живота, където металите да не намират приложение. Металите са химични елементи с определени химични, физични и механични свойства.....
admin
1