Материали 31-40 от 211

Изследване на потребителско поведение 12 стр.

Изследване на потребителско поведение

Мотивацията на потребителя можем да изследваме чрез разнообразени методи и подходи.За целта проведохме проучване за мотивацията на потребителите в търговските верига "Била" в обектите им в град София и град Перник...
loli
0
Особености и заплащане на труда на ръководителите и специалистите във фирма 12 стр.

Особености и заплащане на труда на ръководителите и специалистите във фирма

Фирма "Петко Петков-24" ЕООД гр.Стара Загора е основана през 1992г. със съдебно решение № 282 на Старозагорски окръжен съд. Започва да функционира през март 1993 година...
loli
0
Представяне на фирмата и описание на продукт 13 стр.

Представяне на фирмата и описание на продукт

Предметът на дейност на фирмата се изразява в производството на дамска конфекция. Това обхваща създаването на модели, разработване на кройките, технологиите и изработка на изделията...
lubega
1
Етичен кодекс на фирма 13 стр.

Етичен кодекс на фирма

Да създаваме стойност: Ние се стремим към устойчиво и рентабилно развитие на всички компании от Групата Цератицит. Това означава, че ние работим за постигане на дългосрочна конкурентноспособност, браним нашето бъдеще и създаваме стойност...
nerven
0
Банкови кредити в УТФ Скриймтур ООД 20 стр.

Банкови кредити в УТФ "Скриймтур" ООД

Всяка фирма в процеса на своята икономическа дейност се нуждае от оборотни средства, за да продължи функционирането си. Понеже тя е рискова организация и финансовите резултати са променливи, тя не винаги е в състояние да си осигури необходимите ресурси.
messi
0
Организационна диагностика на ЕТ Мат-Гер- гр Вършец 16 стр.

Организационна диагностика на ЕТ "Мат-Гер"- гр. Вършец

От външните сили с най-голямо значение за разглежданата организация са природните условия. Факторите, които оказват най-силно влияние върху промените в площите и производството на зърнени култури са - води, почви и климат.
loli
0