Материали 1-10 от 10

Управление на възнагражденията 19 стр.

Управление на възнагражденията

Изплащане в определите срокове и в пълен размер на трудовото възнаграждение. Работодателят е длъжен да: начислява във ведомостите за заплати трудовите възнаграждения на работника или служителя за положения труд,..
cblock
0
Стратегия на фирма 9 стр.

Стратегия на фирма

Фактори и условия в конкретната външна среда,които имат най-съществено значение за дейността на фирмата в избрания пазарен сектор. Силни и слаби страни. Обща стратегия. Конкурентна мощ. Основни мероприятия за реализация на стратегията на...
gecata_maina
0
Управленски функции в индустриалното предпрятие 16 стр.

Управленски функции в индустриалното предпрятие

Описание на проблеми, свързани с изпълнението на управленска функция планиране в отдел "Маркетинг и реклама" – избор на канали за реализация и управленска функция организиране – физическа дистрибуция на продукцията...
messi
0
Анализ и оценка на доходността и риска на финансовите активи 71 стр.

Анализ и оценка на доходността и риска на финансовите активи

Косвеният начин на движение на финансови ресурси се осъществява чрез посредничеството на банки, други специализирани финансови институции и лица, действуващи от свое име и за своя сметка...
ivan40
1
Стротелна компания Христ 5 стр.

Стротелна компания " Христ"

В компанията е затворен цикълът - изготвяне на конструктивно-технологични проекти, производство на градива и полуфабрикати, тухли, хурди, железарски изделия, армировачни заготовки и изпълнение на строителството.
messi
0
Доклад за изкаран стаж в Български Международен Бизнес - ООД 4 стр.

Доклад за изкаран стаж в "Български Международен Бизнес" - ООД

БМБ – ООД се занимава с внос – износ предимно на пластмасови изделия и тяхната доставка в и от страните от Балканския полуостров и някои страни от Централна Европа.
loli
1
Моделиране в икономиката и управлението 6 стр.

Моделиране в икономиката и управлението

Фирмата е основана през 1995г и се занимава с производството на сладкарски пакетирани изделия. Развива се основно в производството на бисквити, кексчета, кроасани, шоколадови изделия...
messi
0
Български Международен Бизнес - ООД 4 стр.

”Български Международен Бизнес” - ООД

Фирма “Български Международен Бизнес” - ООД (БМБ - ООД) е фирма по смисъла на Търговския Закон със седалище и адрес на управление село Царева ливада. Фирмата е регистрирана от Габровски окръжен съд на 13.06.2004 г.
ndoe
0