Материали 1-10 от 12

Изготвяне на собствена лобистка стратегия 14 стр.

Изготвяне на собствена лобистка стратегия

Курсова работа по лобизъм. Дейността лобиране постепенно придоби съществено значение и влияние върху политическия живот не само на националната, но и на международната сцена...
aronn
1
Стратегическо управление 52 стр.

Стратегическо управление

Стратегическото управление може да се прилага в различни организации, като позволява на всяка от тях своевременно да определя своята стратегическа ориентация. Отличава се със своята фундаменталност, мащабност...
ivan40
0
Стратегическите съюзи като метод за повишаване на международната конкурентноспособност 104 стр.

Стратегическите съюзи като метод за повишаване на международната конкурентноспособност

Може да се разгледа и като взаимосвързаност на стопанствата и излизане на бизнеса от националните рамки и стандартизирани със стопанствата на останалите страни...
silviQ
0
Съвременен бранд-мениджмънт в стратегическото управление на фирмените продажби 69 стр.

Съвременен бранд-мениджмънт в стратегическото управление на фирмените продажби

Търговската марка може да изгради или разруши бизнеса на една компания. Марковите стоки представляват около две трети от потреблението като цяло. Факт е, че потребителят често купува името, а не продукта...
cblock
0
Изграждане на стратегия за стимулиране на продажбите в търговска верига 84 стр.

Изграждане на стратегия за стимулиране на продажбите в търговска верига

Закупуването и препродажбата на стоки без промяна на тяхната субстанция е основния отраслов признак за разграничаването на търговията от останалите стопански отрасли и дейности...
lubega
0
Планиране реализацията на стратегията в организациите 36 стр.

Планиране реализацията на стратегията в организациите

Роля и място на стратегическото планиране при изпълнение на стратегиите. Организационни равнища за планиране и изпълнение на стратегиите.Технология и административни процедури при стратегическото планиране...
lubega
0