Материали 1-10 от 2

Преоценка на ДМА 6 стр.

Преоценка на ДМА

След първоначалното придобиване на ДМА по преценка на предприятието се подлагат на преоценки, за да не се получава съществена разлика между балансовата и справедливата им стойност в края на отчетния период...
gecata_maina
1