Материали 1-10 от 136

Семейството като възпитателен фактор 23 стр.

Семейството като възпитателен фактор

Семейното възпитание е процес на взаимодействие (въздействие) между родителите и детето, ориентиран към предаване в трансформирана форма на обществени норми и изисквания, както и към взаимен обмен на индивидуално-личностна култура, ориентации, позиции и м
evtimovadonka
0
Цели на възпитанието 5 стр.

Цели на възпитанието

Характеристика на целта на възпитанието. Целта на възпитанието е проектираното в бъдеще състояние на личността- формирането с възпитателни средства на физическите качества, на интелектуалните способности, на нравственото отношение и поведение...
ivan40
0
Съдържание на обучението 4 стр.

Съдържание на обучението

В традиционната педагогика, ориентирана към реализация предимно на образователните функции на училището, съдържанието на обучението се определя като съвкупност от систематизирани знания, умения, навици...
cblock
0
Самостоятелната работа на учениците 21 стр.

Самостоятелната работа на учениците

Постановка на проблема. Сред множеството съвременни дидактически проблеми, търсещи своето решение, е и този за самостоятелната работа в процеса на обучение. В многолетното си развитие педагогическата наука и училищната практика винаги са търсили нови...
ndoe
0
Дидактически анализ на видовете знания в учебно-функционалния модул Замък от картон 12 стр.

Дидактически анализ на видовете знания в учебно-функционалния модул. Замък от картон

Отразяващи обекти и техните явления: картон (приложение № 23), клечка за зъби, игла, конец, кабар, гума, линия, лепило, ножица, строителни материали; отразяващи процеси, явления и техните свойства: биговане, изрязване, прегъване по контур, лепене...
nerven
0
Защо компетентностите са част от съвременната представа за образователност Защо знанията и уменията са необходимино не достатъчни Защо е необходимо да се отиде отвъд тях 5 стр.

Защо компетентностите са част от съвременната представа за образователност? Защо знанията и уменията са необходими,но не достатъчни? Защо е необходимо да се отиде отвъд тях?

Да бъдеш учител не е обикновена професия в нея е заложено нещо много по-задълбочено.Учителя е този който се грижи за бъдещето на едно общество и неговото развитие. То трябва да бъде много лансирано от всеки един...
gecata_maina
6