Материали 1-10 от 64

Нуклеиновите киселини 5 стр.

Нуклеиновите киселини

Нуклеиновите киселини са изолирани за първи път от клетъчното ядро – нуклеуса на клетките, което дава и наименованието им. Те са открити през 1868 г. от Фридрих Мишер. Няма организми, включително и вирусите, които да не съдържат нуклеинова киселина.
gecata_maina
0
Курсова работа по цитология 6 стр.

Курсова работа по цитология

Курсовата работа съдържа четири теми: "Единна мембранна система на еукариотната клетка."; "Клетъчна енергетика – синтез на АТФ в митохондриите и фотосинтеза."; "Функции на ядрото."; "Мит
messi
1
Социални взаимоотношения на неутрална територия и в теста резидент-интрудер при мъжки и женски степни домашни мишки Mus Spicilegus 33 стр.

Социални взаимоотношения на неутрална територия и в теста резидент-интрудер при мъжки и женски степни домашни мишки, Mus Spicilegus

Цел и задачи на дипломната работа. Научна хипотеза. Литературен обзор. Експеримент 1 – Тестване на моделите на поведение при мъжки и женски родствени и неродствени степни домашни мишки, Mus spicilegus на неутрална територия...
messi
0