Материали 1-10 от 1

Вертикални резервоари за съхраняване на гориво-смазочни материали 10 стр.

Вертикални резервоари за съхраняване на гориво-смазочни материали

Основното предназначение на резервоарите е да се съхранява в тях основната маса нефтопродукти, постъпващи в склада за гориво, като се осигурява количествено и качествено запазване на продуктите и удобството при експлоатация...
silviQ
0