Материали 1-10 от 2

Проектиране на технологичен процес за механична обработка на ротационен детайл 19 стр.

Проектиране на технологичен процес за механична обработка на ротационен детайл

Анализ на технологичността на конструкцията. Определяне типа на производството. Технологичен маршрут за механична обработка....
aronn
3