Материали 1-10 от 4

Проектиране на технологичен процес за изработване на следните детайли 8 стр.

Проектиране на технологичен процес за изработване на следните детайли

Втора операция – за изработване на двата проходни отвора разположени радиално на оста на заготовката и получаване на необходимите качествени показатели е необходимо единствено да се свредловат тъй като към тях не са предявени никакви изисквания....
admin
5
Машини и инструменти използвани за обработка на корпусен детайл 6 стр.

Машини и инструменти използвани за обработка на корпусен детайл

Машините от този вид са окомплектовани със стиски, което не противоречи на приетата схема за установяване на заготовката на тази операция, поради което не е необходим изборът на технологична....
admin
1