Материали 1-10 от 1

Транспортна дейност 56 стр.

Транспортна дейност

Транспортната инфраструктура е основа на транспортния комплекс и представлява реалната транспортна мрежа, която се използва за превоз на товари и пътници, а също е и организационната структура, осигуряваща ефективното използване...
ivan40
2