Материали 1-10 от 30

Възникване на трудовото правоотношение въз основа на конкурс 7 стр.

Възникване на трудовото правоотношение въз основа на конкурс

Съвременният труд притежава няколко основни характерни черти. Той не е стока, признат е за основно човешко право, полага се свободно и доброволно, а хората, които го...
lubega
1
Трудово право 5 стр.

Трудово право

Понятие – термина трудово право има три значения : като отрасъл на действащото право е част от действаща нормативна уредба на република българия и се състои от правни норми,в които се съдържат правила за поведение...
gecata_maina
1
Кратки лекции - Трудово право 50 стр.

Кратки лекции - Трудово право

ВЪПРОСНИК за изпита по Трудово право - 1. Предмет на трудовото право 89. Юридически отговорности за нарушения на трудовото законодателство 90. Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство -...
ndoe
6
Казус по трудово право 3 стр.

Казус по трудово право

С трудов договор във връзка с чл. 67, ал. 1 т.1 КТ Боян Каменов е назначен на длъжността изпълнителен директор, считано от 10.04.2002г. На 25.05.2004г. му е връчена длъжностна характеристика за изпълняваната от него длъжност....
ndoe
1