Материали 91-100 от 1115

Туристическа политика и тенденции за развитие в туризма на Италия 159 стр.

Туристическа политика и тенденции за развитие в туризма на Италия

Целта на туристическата политика се състои в трайното гарантиране на възможности за активно физическо и психическо възстановяване на хората, общуването на все по-широки слоеве от населението с незасегната от човека природна среда.....
lubega
2
Управление на риска в туризма 47 стр.

Управление на риска в туризма

Рискът се свързва с възможността да се случи събитие, имащо негативни последици. В този смисъл рискът характеризира както вероятността за възникване на неблагоприятно събитие, така и последствията от него...
cblock
1
Анализ на дейността на архитектурно-етнографски комплекс quotЕтъраquot град Габрово история проблеми и начини за преодоляването им 23 стр.

Анализ на дейността на архитектурно-етнографски комплекс "Етъра" град Габрово – история, проблеми и начини за преодоляването им

Настоящото изследване имаше за цел да разгледа дейността на един емблематичен за цялата страна обект, част от културния ни туризъм – АЕК "Етъра"....
lubega
1
Психологическа характеристика на австрийците 4 стр.

Психологическа характеристика на австрийците

Познаването на особеностите в националната психика на различните народи често пъти може да се окаже разковничето към решаването на редица проблеми, които възникват при обществата, консултирането и най-вече обслужването на туристите...
messi
0
Управление на риска в туризма 47 стр.

Управление на риска в туризма

Рискът се свързва с възможността да се случи събитие, имащо негативни последици. В този смисъл рискът характеризира както вероятността за възникване на неблагоприятно събитие, така и последствията от него...
the_magicer
0
Анализ на дейността на архитектурно-етнографски комплекс quotЕтъраquot град Габрово история проблеми и начини за преодоляването им 23 стр.

Анализ на дейността на архитектурно-етнографски комплекс "Етъра" град Габрово – история, проблеми и начини за преодоляването им

Настоящото изследване имаше за цел да разгледа дейността на един емблематичен за цялата страна обект, част от културния ни туризъм – АЕК "Етъра"....
dannyboy
0