Материали 21-30 от 1115

Добри практики за опазване на околната среда - програма за ограничаване на ползването на вода в хотела 17 стр.

Добри практики за опазване на околната среда - програма за ограничаване на ползването на вода в хотела

България е известна туристическа дестинация, разполагаща с богато историческо, културно и природно наследство. През 2010 г. страната е посетена от над 6 милиона туристи, като според Световната организация по туризъм броят им се очаква да нарасне...
silviQ
1
Емитивен туристически пазар 8 стр.

Емитивен туристически пазар

Причината за изборът ни на национален емитивен туристически пазар на Гръцката република е породена от няколко причини. Една от тях е многовековната история и интересна култура на страната, последвани от благоприятно й разположение в югоизточната част...
lubega
0
Антропогенни ресурси на Италия 14 стр.

Антропогенни ресурси на Италия

Италия е държава в Европа с площ 301 230 кв.км. и с население 60 681 514 млн. жители. Официалния език е италиански, а валутата е евро. Италия има предимно планински релеф на север са разположени Алпите, южно от Алпите е Паданската равнина...
nerven
0
Изследване действието на социалната власт при продажбите 5 стр.

Изследване действието на социалната власт при продажбите

Влезте в ролята на таен клиент и се опитайте да разпознаете прилагането спрямо вас на някоя (а може и няколко едновременно) от стратегиите за продажби. Анализирайте как сте се почувствали и защо сте реагирали по даден начин...
messi
3