Материали 31-40 от 1115

Развитие на туристическия продукт на акционерно дружество quotМусалаquot 10 стр.

Развитие на туристическия продукт на акционерно дружество "Мусала"

Днешно време туризмът се третира като отрасъл, който много бързо променя темповете си на развитие и усъвършенстване, което се отразява изцяло върху икономиката на дадена страна...
gecata_maina
0
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2008 - 2013 11 стр.

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2008 - 2013

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма е документ, който разработва стратегически цели, приоритети, специфични цели, задачи, дейности и проекти, чиято успешна реализация ще доведе до развитие и управление на туристическите дейности...
gecata_maina
0
Значение на туризма в Ирландия 16 стр.

Значение на туризма в Ирландия

Понятието "туризъм" е с френски произход и неговото значение, преведено буквално, гласи: "обиколка", но в съвременността обаче то има твърде много възможни и еднакво реални определния и интерпретации...
messi
0