Материали 51-60 от 1115

Същност и съдържание на статистическото моделиране на туристическите комплекси 31 стр.

Същност и съдържание на статистическото моделиране на туристическите комплекси

Туристическата индустрия е генерирала през 2005 година около 10.6% от световния брутен вътрешен продукт и заема 8.3% от работните места в световен мащаб (данни от световния съвет за пътуване и туризъм)...
gecata_maina
0
Туристически страни в Европа - Испания 16 стр.

Туристически страни в Европа - Испания

Страната има площ 505.9 хил. кв. км и заема по-голямата част от Пиренейския полуостров. На Испания принадлежат Балеарските и Питиуските острови в Средиземно море и Канарските острови и в Атлантическия океан...
lubega
0
Теми по Туризъм 29 стр.

Теми по Туризъм

Разработени теми по Туризъм за всички гимназии и университети (1 ви курс). Туризмът е съставна част на локалната, националната и над националната международна икономика. В различните години той създава между 10-12% от световния брутен продукт...
rusev02
0
Развитие на туристически продукт и маркетинг на дестинация Велинград 8 стр.

Развитие на туристически продукт и маркетинг на дестинация Велинград

Цeлтa нa нacтoящaтa разработка e дa прeдcтaви тeкущoтo cъcтoяниe, тeндeнциитe и прoблeмитe нa Oбщинa Велинград и възмoжнocтитe, кoитo cъщecтвувaт зa прeвръщaнeтo му в aтрaктивeн туриcтичecки цeнтър...
ndoe
0
Казус по информационно осигуряване в туристическата дейност 13 стр.

Казус по информационно осигуряване в туристическата дейност

Туристическият бизнес в настоящия момент е много привлекателен по някои основни причини, а именно, че сега и занапред той ще бъде един от приоритетните в развитието на страната ни;в международен аспект е налице нарастващо търсене на туристическите...
rusev02
0
Информационни системи в туризма 91 стр.

Информационни системи в туризма

Целта на настоящата дипломна работа е в резултат на наблюденията в практиката и проведения анализ да се посочат областите на приложение на информационните технологии в управлението на туризма...
rusev02
0
Културен туризъм в селища с уникални природни исторически и архитектурни забележителности Боянската църква 74 стр.

Културен туризъм в селища с уникални природни, исторически и архитектурни забележителности (Боянската църква)

Настоящата дипломна работа има за цел да представи маркетингово проучване на избран туристически обект (в случая Боянската църква), като място за развитие на културен туризъм в България....
daniche90
0