Материали 61-70 от 1115

Обществено развитие и култура на Япония 19 стр.

Обществено развитие и култура на Япония

Япония е страна на контрастите, уникалната и източна култура запазила традициите си през векове на воини, окупации и съумяла някак си след всичко това да бъде една от най модерните страни във почти всички икономически...
rusev02
0
Правен режим на конкуренцията Възникване и развитие на конкурентното право 9 стр.

Правен режим на конкуренцията. Възникване и развитие на конкурентното право.

Правен режим на конкуренцията. Възникване и развитие на конкурентното право. Монополно и господстващо положение. Концентрация на стопанската дейност. Нелоялна конкуренция. Комисия за защита на конкуренцията...
ndoe
0
Организация и структура на управлението на туристическото предприятие 10 стр.

Организация и структура на управлението на туристическото предприятие

Организация и структура на управлението на туристическото предприятие. Функции на управлението на туристическото предприятие. Методи за управление на туристическото предприятие. Модели и методи за вземане на решение...
dannyboy
0
Велико Търново средище на културен туризъм 83 стр.

Велико Търново – средище на културен туризъм

Мястото на културата в модерното общество е предмет на непрестанни разисквания и дискусии, което от една страна обуславя актуалността на разглежданата проблематика, а от друга безспорно налага изясняването на нейната същност и ролята й...
gecata_maina
0
Възможности за развитие на дадена форма на алтернативен туризъм в избрана дестинация 9 стр.

Възможности за развитие на дадена форма на алтернативен туризъм в избрана дестинация

По понятни причини до демократичните промени у нас от 1989 г. конкретни изследвания по темата: "религиозен туризъм" или не са правени, или не са били достъпни за по широката аудитория...
rusev02
0
Удовлетворение от туризма 10 стр.

Удовлетворение от туризма

Терминът "туризъм“ произлиза от френската дума “le tour”, което означава обиколка, отиване до някъде и връщане. По- късно с понятието „туризъм“ се обозначават все по-масовите пътувания, а туристът се възприема като л
nerven
0
Природен туризъм 8 стр.

Природен туризъм

Туризмът е важно перо от формирането на БВП на страната – то съставлява около 5% от неговата стойност. България има изключително стратегическо разположение – тя е връзката между Изтока и Запада, освен това е играла важна роля в световната исто
ivan40
0
Туристическа политика насочена към развитие на културен туризъм в община Пловдив 10 стр.

Туристическа политика, насочена към развитие на културен туризъм в община Пловдив

Туризмът е една много съществена част от икономиката на една страна. Град Пловдив е един от най-посещаваните и любими градове не само на редица българи, но и за много чуждестранни туристи...
messi
0