Материали 1-10 от 28

Теория за конкуренцията Ситуации на конкуренция 14 стр.

Теория за конкуренцията. Ситуации на конкуренция.

Теория за конкуренцията. Ситуации на конкуренция. Ситуации, породени от потребностите, интересите, ресурсите, производството и икономическите резултати. Информационно осигуряване на решаването на ситуации...
gecata_maina
0
Оценка на конкурентоспособността на туристическите дейности 17 стр.

Оценка на конкурентоспособността на туристическите дейности

Оценка на конкурентоспособността на туристическите дейности. Критерии и показатели за конкурентоспособност на туристическия продукт. Критерии за сложност, творческа активност, дисциплина и интензивност на труда...
rusev02
0
Възникване и развитие на хотелиерството 19 стр.

Възникване и развитие на хотелиерството

Историята на хотелиерството е неразривно свързана с историята на цивилизациите. Хотелиерски услуги има още в древността. Възникването им е свързано с потребностите на пътуващите от подслон и храна....
dannyboy
0
Рилски регион комплексна оценка на ресурсната осигуреност и стратегия за развитие на региона 32 стр.

Рилски регион – комплексна оценка на ресурсната осигуреност и стратегия за развитие на региона

Рила е масивна планина. Тя е изградена от кристалинни шисти, в които са вклинени огромни гранитни маси. Но макар и масивна планина, Рила е многообразно разчленена.
cblock
0