Материали 1-10 от 5

Диференциация на рекреационното и туристическото поведение Същност и фактори Анализ и оценка на съществуващите класификации Особености 2 стр.

Диференциация на рекреационното и туристическото поведение. Същност и фактори. Анализ и оценка на съществуващите класификации. Особености.

Рекреационното поведение е един от видовете социално поведение. То представлява съвкупност от действия и постъпки насочени към задоволяване на рекреационните потребности на хората и реализиране на основната жизнена функция - отдих....
silviQ
0