Материали 41-50 от 63

Проектиране на приспособление за изпитване датчиците за температура 22 стр.

Проектиране на приспособление за изпитване датчиците за температура

Автомобилът представлява сложна комбинация от детайли, възли, механизми, уредби и агрегати, обединени в едно цяло по такъв начин, че при синхронното им действие той е в състояние да извършва транспортна или друга работа. За да се достигне до сегашното...
ivan40
1
Проектиране на автомобил 67 стр.

Проектиране на автомобил

Световната икономика непрекъснато оптимизира производството, а едновременно с това и се подобрява и автомобилния транспорт като елемент от икономиката. Подобряването на автомобилния транспорт изисква създаване на транспортни фирми с различен брой...
dannyboy
2
Иновации в автомобилостроенето 9 стр.

Иновации в автомобилостроенето

През 1894 година Карл Бенц създава бензиновия автомобил. както в повечето завладяващи истории и тук в основата е семейството. Първите пътешественици в автомобилната история са жената...
gecata_maina
1
Методи и средства за диагностика на бензинов двигател 4 стр.

Методи и средства за диагностика на бензинов двигател

Двиателят е закрепен за шасито посредством три гумени тампона. Два в предната част от двете страни и един отпред. Една от основните диагностики на бензиновия двигател е неговата мощност...
nerven
2
Трансмисия на тракторите и автомобилитеСъединители 9 стр.

Трансмисия на тракторите и автомобилите.Съединители

Трансмисията е предназначена да предава въртеливо движение, въртящия момент и мощността от коляновия вал на двигателя. Съединителите са устройства, които служат за съединяване на коляновия ....
ndoe
4