Материали 31-40 от 93

Управление бизнес планиране и контрол - конспект бакалаври учебна 2013-2014 г 54 стр.

Управление, бизнес планиране и контрол - конспект бакалаври учебна 2013-2014 г.

Теоретични основи на управлението - класическа управленска теория. Всяко научно познание има своя история, еволюция на формиране и утвърждаване. Това се отнася и за управлението като практическа дейност и като наука...
ivan40
0
Разработване на работодателски бранд 14 стр.

Разработване на работодателски бранд

Всъщност началото на процеса е много по-рано - още когато описваме длъжността и формулираме личностните и професионалните компетенции, необходими за ефективно изпълнение на работата...
nerven
0
Концептуална или персонална схема за водене на преговори 9 стр.

Концептуална или персонална схема за водене на преговори

Установено е, че управлението на конфликта може да се приеме като по-обхватно понятие, което включва както разрешаването, така и профилактиката, съкращаването или стимулирането на конфликта...
cblock
0
Медиацията същност и основни етапи 7 стр.

Медиацията: същност и основни етапи

Двете страни, които са в конфликт избягват алтернативата съд и решават да разрешат проблема чрез медиация. Тя се извършва от посредник, който е компетентен и целта е да се постигне консенсус, съобразяващ се с интересите на двете страни...
messi
0