Материали 81-90 от 93

Модели за оценка и повишаване на конкурентната способност на организацията 16 стр.

Модели за оценка и повишаване на конкурентната способност на организацията

В настоящето време термина "конкурентоспособност" става един от най-употребяваните в начуната литература. Политици, икономисти, представители на бизнеса, журналисти също широко го използват, когато става дума за необходимост от интеграция на...
mOn
1
Разработка на ефективна организационна структура на салон за красота 18 стр.

Разработка на ефективна организационна структура на салон за красота

Настоящият проект е насочен към създаването на салон за красота. Фирмата е стартираща, като създаването и е с цел представяне възможност за бизнес дейност в сферата на услугите...
ndoe
4
Подготовка на преговорите Усвояване на уменията за разработване на стратегия 68 стр.

Подготовка на преговорите. Усвояване на уменията за разработване на стратегия.

Преговорите като основен елемент от ежедневната бизнес практика и същевременно вече научна дисциплина предизвикват значим интерес на изследователи и практици в ерата на глобалната икономика. Терминът "преговори" произхожда от латинската дума...
loli
0
Финансиране на бизнес организация чрез трансфер на технологии патенти и ноу-хау 7 стр.

Финансиране на бизнес организация чрез трансфер на технологии (патенти и ноу-хау)

Финансирането е съвкупност от дейности, насочени към осигуряването на необходимия капитал за учредяване на предприятие, неговото функционирането и достигането на рентабилност от дейността му. финансирането може да се получи от бюджета ...
ivan40
3
Преговори 6 стр.

Преговори

Преговорите като начин за разрешаване на конфликти. Обща характеристика, стратегии, динамика на преговорния процес. Същността на преговарянето е две или повече страни да търсят взаимноизгодно споразумение, което обаче не може да бъде постигнато....
ndoe
1
Пазар на недвижими имоти 10 стр.

Пазар на недвижими имоти

Пазарът на недвижими имоти е саморегулираща се система от икономически и юридически отношения, които възникват по повод покупко-продажбата и отдаването под наем на недвижимите имоти между юридически и физически лица....
admin
4