Материали 1-10 от 93

Въвеждане в управлението на проекти 14 стр.

Въвеждане в управлението на проекти

В България всеки амбициозен човек през своя жизнен път придобива знания, умения и компетентности с различна скорост, търпи развитие и се доказва и/или утвърждава в дадена област. Едни успяват да се наложат като водещи експерти в дадена област, други порад
mbozhinov
0
Управление на промените при разширяване на персонала 24 стр.

Управление на промените при разширяване на персонала

Промяната е вечното и безвъзвратно описание от професионалният и личният живот. Оцеляването в този живот се дължи по-скоро на адаптацията на човека отколкото на тяхната сила...
gecata_maina
0
Бизнес-план на фирма 0 стр.

Бизнес-план на фирма

Настоящият бизнес план е свързан с разширяването на дейността на фирма "Дизайн мебел” ООД - гр.Стара Загора, с предмет на дейност -търговия с мебели и предоставяне на дизайнерски услуги...
nerven
2
Посещение на строителното дружество 17 стр.

Посещение на строителното дружество

Oбект на изследване е строителна фирма, а целта на настоящият казус е да се анализира текущото състояние на фирмата, средата в която тя функционира и да бъде предложена маркетингова стратегия, вариантни, идеи и концепции за развитие...
gecata_maina
0
Видове планиране в бизнес организацията 16 стр.

Видове планиране в бизнес организацията

Планирането е една от основните класически функции на мениджмънта. То не е само една от съществените функции на всички управляващи в организацията, на всички равнища на управление, нещо повече - то е сърцевината на фирменото управление...
ndoe
0
Аутсорсинг на информационни технологии 18 стр.

Аутсорсинг на информационни технологии

Последните години все по-често компаниите отделят внимание на развитието на аутсорсинга, като един от най-съвременните и успешни бизнес модели, позволяващ достигането на реални конкурентни предимства...
daniche90
0