Материали 1-10 от 3

Транспортна инфраструктура 15 стр.

Транспортна инфраструктура

Оразмеряване на покрит склад за палетизирани единични товари, обслужван от автомобилен и железопътен транспорт. Складът е предназначен за съхранение на палетни товарни единици (ПaТЕ) в процеса на тяхното претоварване от единия на другия вид...
ivan40
2