Материали 41-50 от 85

Иновационна политика на търговска банка 14 стр.

Иновационна политика на търговска банка

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот...
messi
0
Иновациите във една фирма 11 стр.

Иновациите във една фирма

В представения казус е представен иновационния процес в една фирма. Този процес е насочен към създаване на качествени продукти, съответстващи на световните стандарти в областта на козметиката...
the_magicer
0
Иновационни фирмени практики в текстилната индустрия 97 стр.

Иновационни фирмени практики в текстилната индустрия

Целта на тази разработка е да се представят възможностите за иновационна политика на България с приоритета на нов член на ЕС и в частност в текстилната индустрия....
ndoe
0
Заявка за патент на иновация quotМетод за повишаване ефективността на циментовото производствоquot 6 стр.

Заявка за патент на иновация "Метод за повишаване ефективността на циментовото производство"

Най-често носител на авторското право върху дадено произведение е физическото лице - автор на произведението. Но понятията “автор” и “носител на авторското право” не винаги съвпадат...
the_magicer
0
Съвременните иновационни модели и приложението им в България 8 стр.

Съвременните иновационни модели и приложението им в България

Понятието "иновация" възниква още в началото на ХХ век. въведено от австро-американския икономист Йозеф Шумпетер. Той описва иновационните процеси като "създаване на нови комбинации“ или изменения в развитието на пазара и
nerven
0
Оценка на инвестиционен проект 21 стр.

Оценка на инвестиционен проект

Инвестиционният проект е документ, който се разработва за решаването на определен инвестиционен проблем. Той показва как срещу еднократно инвестиране на парични средства в някакви активи се осигурява получаване на доходи или други положителни резултати...
the_magicer
0
Оценка на инвестиционен проект 21 стр.

Оценка на инвестиционен проект

Инвестиционният проект е документ, който се разработва за решаването на определен инвестиционен проблем. Той показва как срещу еднократно инвестиране на парични средства в някакви активи се осигурява получаване на доходи или други положителни резултати...
dannyboy
1