Материали 51-60 от 85

Процесът на разработване на нов продукт 20 стр.

Процесът на разработване на нов продукт

Една от устойчивите тенденции в икономическото развитие на България през последните години е засилващата се конкуренция между фирмите. Израз на тази тенденция, който има решаващо значение, е разработването и въвеждането на пазара на нови продукти...
messi
3
Иновационен процес - дефиниране и модели 5 стр.

Иновационен процес - дефиниране и модели

Иновациите имат важно значение не само за икономиката като цяло, но в условията на изключително турболентна бизнес среда те са необходими за оцеляването и развитието на всяка отделна фирма...
rusev02
1
Възможни стратегии на българските фирми за навлизане на пазара с нови продукти 39 стр.

Възможни стратегии на българските фирми за навлизане на пазара с нови продукти

Иновационната стратегия допринася за формиране на съответното конкурентно предимство: ниски разходи; уникалност на продукта или по – добро обслужване на отделна целева област от отрасъла...
messi
0