Материали 1-10 от 2

Соционика-и супервизия 10 стр.

Соционика-и супервизия

По своята същност социониката е един нов подход към личността и анализ на отношенията между хората. Тя е една възможност цялостно и всестранно да разбираш другите и себе си, да приемаш другите и себе си, а така също и умение...супервиция
dannyboy
0
Образователно равнище качество на образователния продукт и обучение през целия живот 8 стр.

Образователно равнище, качество на образователния продукт и обучение през целия живот

Показателите за образователно равнище и дял на завършилите висше образование, особено в областите наука и технологии, характеризират наличието и изменението на запасите от квалифициран човешки ресурс...
nerven
1