Материали 1-10 от 2

Съвременните иновации и иновационна политика база за формиране на ефективна продуктова политика 12 стр.

Съвременните иновации и иновационна политика – база за формиране на ефективна продуктова политика

Иновация или нововъведение е приложението на нов или значително подобрен продукт, процес, нов маркетингов или организационен метод в бизнес практиката, в организацията или техните взаимоотношения с външната среда....
dannyboy
2