Материали 1-10 от 2

Статически методи за контрол на качеството 11 стр.

Статически методи за контрол на качеството

Статистическите методи са най-често използваните методи при вземане на решения в управлението на качеството, сред които важно място заемат графичните методи, контролните карти, методите за оценка на процента качествени изделия...
nerven
0