Материали 1-10 от 35

Управление на операциите 12 стр.

Управление на операциите

Производствената система, която ще разгледам в разработката си, функционира в дейността на фирма ''Аринар'' ЕООД. Фирмата е производител, дистрибутор и логистик на натурални сокове, консерви, захарни изделия, кафе, чай и др...
admin
13
Производствена система на Билла България 10 стр.

Производствена система на "Билла България"

Пълно наименование на фирмата или институцията, в рамките на които функционира производствената система– обект на вашето изследване. Производствената система, която съм избрала да разгледам функционира в рамките...
nicky931
4
Държавен резерв и военновременни запаси и използването им при кризи и конфликти 18 стр.

Държавен резерв и военновременни запаси и използването им при кризи и конфликти

При неотложни нужди, свързани с подмяна и обновяване на др, деблокиране до 30% от съхраняваните резерви, със срок за възстановяване до 6 месеца, може да разреши председателя на агенцията,като своевременно уведоми...
ndoe
2
Управление на екипи 30 стр.

Управление на екипи

Екипът най–просто може да се опише като група, която работи заедно. В същността си екипът е група от двама или повече хора, които заедно работят за постигането на обща цел. Група от хора, посветени на обща цел, общи задачи и подходи...
ndoe
1