Материали 101-110 от 359

Стратегии и политики за мотивиране на човешки ресурси в организацията за постигане на по-високи резултати 9 стр.

Стратегии и политики за мотивиране на човешки ресурси в организацията за постигане на по-високи резултати

Организацията, която е във фокуса на настоящата разработка и чиито политики за мотивиране и стратегии за управление на човешките ресурси ще разгледаме е голяма финансова институция, в банковата сфера...
silviQ
0
Проблеми при обучението на общинските служители на примера на Столична община 51 стр.

Проблеми при обучението на общинските служители на примера на Столична община

Увеличаването на дейностите за обучение на персонала на всички равнища се очертава като трайна тенденция в Европейския съюз през последните петнадесет години...
aronn
0
Казус - даване на препоръки и насоки за започване на подбор на подходящ персонал 10 стр.

Казус - даване на препоръки и насоки за започване на подбор на подходящ персонал

Даване на препоръки и насоки за започване на подбор на подходящ персонал за обявените вакантни позиции и да въвеждане на ефективна система за управление на кариерата на служителите в завода...
gecata_maina
0
Управление на човешките ресурси във фирмата 73 стр.

Управление на човешките ресурси във фирмата

Човешките ресурси са човешкия труд, физическите и умствени умения, т.е. всички способности, желания, предпочитания, работни умения, опит и интереси използвани за производството на стоки и услуги в бизнеса...
dannyboy
0
Управление на човешките ресурси 16 стр.

Управление на човешките ресурси

Подборът на персонала е дейност по привличането на подходящите кандидати за определена длъжност, преценяване на техните качества от гледна точка на изискванията на длъжността и организацията като цяло и вземане...
ndoe
0
Управление на човешките ресурси 11 стр.

Управление на човешките ресурси

Основните проблеми, които отчете ръководения от мен екип, при проведения анализ относно ефективността на управление на човешките ресурси и като цяло на степента на удовлетвореност от организацията на работа в ръководената от Вас фирма "Х&quot
messi
0