Материали 111-120 от 359

Анализ на системите за обучение и развитие на човешките ресурси във фирма 5 стр.

Анализ на системите за обучение и развитие на човешките ресурси във фирма

В практическата задача вниманието ми ще бъде насочено към анализ на персонала на фирма. Фирмата се занимава с внос на авточасти за автомобили, които са произведени според стандартите на най-съвременните технологии...
dannyboy
0
Управлението на човешките ресурси в организацията 8 стр.

Управлението на човешките ресурси в организацията

Управлението на човешките ресурси в организацията е част от цялостното управление на компанията, заедно с управлението на операциите, финансовото управление и управлението на продажбите...
aronn
0
Организационни механизми и мотивация на персонала 89 стр.

Организационни механизми и мотивация на персонала

Целтa нa нacтoящaтa темa е изcледвaне мoтивaциятa зa рaбoтa нa трудовите ресурси в cъвременните иkoнoмичеckи и coциaлнo-kултурни уcлoвия нa Бългaрия, в чacтнocт мoтивaциятa зa рaбoтa нa перcoнaла на фирма "Х"....
ndoe
0