Материали 31-40 от 358

Човешки ресурси 10 стр.

Човешки ресурси

Управлението на човешки ресурси преди всичко трябва да се възползва от стимулиращите системи за възнаграждения които играят важна роля за мотивацията на служителите. Преди всичко трябва да се насочи към основни неща като...
the_magicer
0
Здравословни и безопасни условия на труд 8 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд

Грижата за здравето и сигурността на хората на работното им място е израз не само на социалната отговорност на мениджърите към сътрудниците им, но също е и стремеж за формиране на определи характеристики на организацията....
gecata_maina
0
Движение на персонала 13 стр.

Движение на персонала

За да се постига и поддържа необходимото качество на човешките ресурси, се прави селекция на постъпващия човешки "материал". Тя е "сито", през което преминават само подходящи кандидати за съответните длъжности...
nerven
0
Съвременни изисквания и системи за квалификация и преквалификация на кадрите 10 стр.

Съвременни изисквания и системи за квалификация и преквалификация на кадрите

Управлението на човешките ресурси е част от управлението на организацията и е насочено към заетите в нея хора. За постигането на целите си, организацията разполага с и управлява различни по вид ресурси....
rusev02
0
Мотивацията 10 стр.

Мотивацията

Мотивацията е сред основните подходи, използвани от мениджърските екипи за повишаване ефективността в организациите. Да се управляват хора означава преди всичко да се въздейства върху тях така, че управляващи и управлявани...
nerven
0
Управление и развитие на човешките ресурси 8 стр.

Управление и развитие на човешките ресурси

Според ситуационната теорията, в различните конкретни ситуации на груповия живот, се изявяват отделни членове на групата, които превъзхождат другите поне в едно качество...
gecata_maina
0
Изследване степента на привъзраност на служителите във фирма 36 стр.

Изследване степента на привъзраност на служителите във фирма

През 1993 г. компанията подписва годишен договор с AUTOMOBILES PEUGEOT за внос и дистрибуция на автомобили Peugeot в България и получава правата за продажба на нови автомобили и резервни части и предоставянето на сервизни услуги за Северна България...
ivan40
0
Мотивация на работниците 7 стр.

Мотивация на работниците

Мотивацията е изключително важен съвременен проблем. С нея се свързва качеството на извършваната от отделния служител трудова дейност. От това колко един човек е мотивиран зависи какво ще бъде неговото отношение към трудовата му дейност...
lubega
0