Материали 71-80 от 358

Управление на качеството на човешките ресурси в строителна фирма 33 стр.

Управление на качеството на човешките ресурси в строителна фирма

Сертифицирането на фирмите в България е важно условие за отварянето на страната към европейския и световен пазар. То позволява на производителите да предложат своите продукти на външния пазар, да представят на своите партньори гаранция за качеството...
cblock
0
Мотивацията в управлението 11 стр.

Мотивацията в управлението

Ефективността на пазарните субекти е основен принцип в икономическата теория и практика. Основно, тя може да бъде постигната по два начина – чрез минимизиране на разходите и чрез повишаване на ефективността...
lubega
0
Мoтивaция на човешките ресурси cъщнocт видoве кoнцепции мяcтo рoля и знaчение във фирмената oргaнизaция 41 стр.

Мoтивaция на човешките ресурси – cъщнocт, видoве, кoнцепции, мяcтo, рoля и знaчение във фирмената oргaнизaция

Основна цел на икономическите субекти, функциониращи при пазарни условия, е постигането на максимална печалба в дългосрочен план. Основното правило, което важи на всички пазари (финансови, трудови, стокови) е, че печелят информираните...
ndoe
0
Управление на кариерата 6 стр.

Управление на кариерата

Персоналът от дадена фирма или организация е такъв социален елемент, който претърпява постоянни промени. По различни причини част от него може да прекрати дейността си в дадената фирма и на негово място да започнат работа нови хора...
ivan40
0
Казус по quotУправление и самоуправление на кариератаquot 7 стр.

Казус по "Управление и самоуправление на кариерата"

Мнозина хора още от младежка възраст си мечтаят да направят кариера. Но какво всъщност представлява кариерата? Осъзнават ли хората за какво става въпрос или го искат и казват, просто защото така е модно...
messi
0
Продължаващо професионално обучение и развитие 7 стр.

Продължаващо професионално обучение и развитие

Обучавайки се в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, придобих сериозни знания и умения, които ми помагат в настоящото развитие и професионална реализация...
silviQ
0
Анализ на факторите за мотивация във фирма 19 стр.

Анализ на факторите за мотивация във фирма

ЕКОС 96 ООД е търговско дружество, основано през 1996 г. в София с основна дейност търговия със строителни материали. От 2000 г. дружеството е официален вносител на РУС водоотвеждащи и наземни отводнителни системи на френската компания МСО1Х....
ndoe
0
Казус по quotУправление на кариератаquot 7 стр.

Казус по "Управление на кариерата"

Кариерата на всеки човек се характеризира с преминаване от една работна позиция към друга, като това е свързано с повече трудности и повече отговорности, от части с по-голяма свобода на действие, с по-голяма власт и влияние...
dannyboy
0
Връзки и взаимодействие между дейностите по оптимизиране на длъжностите и подбора на персонала в организацията 15 стр.

Връзки и взаимодействие между дейностите по оптимизиране на длъжностите и подбора на персонала в организацията

Акцентът на курсовата работа е поставен във възможностите в организацията да има взаимодействие между длъжностните изисквания на служителите като процес и процесът на подбор на персонал, като част от цялостната политика по усъвършенстване ефективността...
the_magicer
0