Материали 31-40 от 32

Мотивация на персонала като приоритетно направление в управлението на персонала 71 стр.

Мотивация на персонала като приоритетно направление в управлението на персонала

Това води до много слаби резултати в цялата ни икономика. Липсата на пари за научно – развойна дейност в българия можеше частично да се покрие с добре мотивиран персонал във фирмите...
admin
5