Материали 1-10 от 22

Мoтивaция cъщнocт видoве кoнцепции мяcтo рoля и знaчение нa здрaвнaтa oргaнизaция 73 стр.

Мoтивaция – cъщнocт, видoве, кoнцепции, мяcтo, рoля и знaчение нa здрaвнaтa oргaнизaция

Мoтивaциятa е тaзи cилa, кoятo кaрa хoрaтa дa дейcтвaт, пocтъпвaт и дa cе oтнacят kъм някoгo или нещo в рaзлични cитуaции и oбcтoятелcтвa пo нaчин, кoйтo те caми изберaт. Хoрaтa ca пoдлoжени кaктo нa вътрешни, тaka и нa външни влияния...
rusev02
0
Здравословни и безопасни условия на труд 8 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд

Грижата за здравето и сигурността на хората на работното им място е израз не само на социалната отговорност на мениджърите към сътрудниците им, но също е и стремеж за формиране на определи характеристики на организацията....
lubega
1
Работни екипи и комуникациите между служителите 15 стр.

Работни екипи и комуникациите между служителите

Комуникацията е дума, която се среща във всички езици на света. Без комуникация хората престават да се разбират един друг, бизнесът би замрял, правителствата биха паднали...
nerven
1
Програма за мотивация на персонала 62 стр.

Програма за мотивация на персонала

Персоналът служи като лична връзка на фирмата с клиентите. Представителя по продажбите е лицето на фирмата за много от нейните клиенти и от своя страна осигурява много от необходимата на фирмата обратна информация за клиента...
dannyboy
2