Материали 1-10 от 8

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС 10 стр.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС

През последните пет години туризмът в България е най-бързо развиващият се отрасъл. Едновременно с това сме свидетели и на вълна от местни и регионални инициативи за екотуризъм, възникнали в рамките на природозащитни дейности, или за предлагане на пазара н
payla1
0
Усъвършенстване на системата за управление на ЧР набиране - привличане на човешки ресурси в отрасъла туризъм 31 стр.

Усъвършенстване на системата за управление на ЧР – набиране - привличане на човешки ресурси в отрасъла туризъм

Хотелският комплекс е разположен в град Созопол на 30м. от плажа. Туристическите услуги, които се предлагат в комплекса са: настаняване, хранене, тур операторска дейност, транспортиране...
lubega
2
Разработване на система за управление човешки ресурси на хотелски комплекс 64 стр.

Разработване на система за управление човешки ресурси на хотелски комплекс

Човешките ресурси са хората във фирмата, професионални мнения и компетенции, трудови навици, мотивация и личностни качества. От техните качества и степента на реализация на потенциала им и възможностите им зависи степента на развитие на стопанската...
messi
1
Управление на човешките ресурси 62 стр.

Управление на човешките ресурси

Хотелски комплекс е разположен в град Кипър на 60м. от плажа. Туристическите услуги, които се предлагат в комплекса са: настаняване, хранене, туроператорска дейност, транспортиране...
gecata_maina
1
Разработване на система за управление на човешки ресурси в хотелски комплекс 58 стр.

Разработване на система за управление на човешки ресурси в хотелски комплекс

Планиране на системата за управление на човешките ресурси. Особености на елементите на системата при процеса на планиране в туристическия отрасъл. Анализ и диагностика на външната и вътрешна среда...
lubega
3