Материали 1-10 от 8

Движение на персонала 13 стр.

Движение на персонала

За да се постига и поддържа необходимото качество на човешките ресурси, се прави селекция на постъпващия човешки "материал". Тя е "сито", през което преминават само подходящи кандидати за съответните длъжности...
rusev02
3
Управление на човешките ресурси в предприятие 111 стр.

Управление на човешките ресурси в предприятие

За всяка бизнес организация управлението на човешките ресурси е сериозно предизвикателство, защото то обуславя в особено голяма степен ефективното изпълнение на функциите на организацията...
nerven
5
Системи и методи за оценяване на персонала 10 стр.

Системи и методи за оценяване на персонала

Оценяването е широко обхватен процес. В него се включва оценяването на заетите в зависимия и независимия труд и оценяването на отделните видове работи (длъжности и работни места). Различията между отделните длъжности трябва да се оценяват...
ivan40
0
Как да организираме интервю за подбор на персонал в организацията 13 стр.

Как да организираме интервю за подбор на персонал в организацията?

Практиката на развитите страни показва, че най-бързият и най-евтин път за постигане на конкурентоспособност на фирмата е привличането и задържането на способни и талантливи кадри...
ivan40
1
Цел задачи и основни функции на управление на човешките ресурси 12 стр.

Цел, задачи и основни функции на управление на човешките ресурси

Ресурс означава запас, източник на доходи. Осигуряването с необходимите ресурси е първата стъпка при организиране функционирането на стопанските звена. Без ресурси няма дейност, няма и резултат...
admin
1