Материали 31-40 от 593

Интерференция на светлината 8 стр.

Интерференция на светлината

Събиране на монохроматични вълни Разглеждаме два монохроматични източника с еднаква честота и еднаква поляризация, независими един от друг. В дадена точка от пространството тези вълни си сумират по принципа на суперпозицията и предизвикват резултантно
miteto9920
0
Устройство и принцип на действие на SPECT 10 стр.

Устройство и принцип на действие на – SPECT

Конструкция на гама камерата. Детекторът на гама камерата е сцинтилационният кристал NaI(T). Компактно върху него са наредени фото-електронни умножители (ФЕУ). Размерите на наблюдаваното поле на детектора се определят от колиматора...
gecata_maina
0
Определение и основни свойства на флуидите Наляган Хидростатично налягане Кинематика на флуидите - метод на Ойлер Уравнение за непрекъснатост Уравнение на Бернули 13 стр.

Определение и основни свойства на флуидите. Наляган. Хидростатично налягане. Кинематика на флуидите - метод на Ойлер. Уравнение за непрекъснатост. Уравнение на Бернули.

Определение и основни свойства на флуидите. Наляган. Хидростатично налягане. Кинематика на флуидите - метод на Ойлер. Уравнение за непрекъснатост. Уравнение на Бернули.
GuLsHiTyYy
0