Материали 1-10 от 593

Eлектромагнитна индукция 9 стр.

Eлектромагнитна индукция

1. Явления, свързани с променящи се във времето магнитни полета..... 2. Индуцирано в част от движещ се в постоянно магнитно поле проводник.... 3. Самоиндукция..... 4. Взаимна индукция.... 5. Енергия на магнитното поле, създадено от електричен ток...
didji
0