Материали 1-10 от 3

Свръхпроводници същност и приложение 8 стр.

Свръхпроводници – същност и приложение

Свръхпроводимостта се счита от мнозина за "любимо дете" на физиката на твърдото тяло. Удостояването с това "звание" е свързано не само с непривичните явления в състоянието на свръхпроводимост, но и с огромните трудности, които...
gecata_maina
1
Фотопроводимост на полупроводниците 3 стр.

Фотопроводимост на полупроводниците

Цел на работата: Да се изследва спектралната чувствителност на фоторезистор. Да се наблюдават кривите на нарстване и спадане на фототока и да се определи времето за релаксация на фотопроводимостта. При светлинното възбуждане...
lubega
0