Материали 1-10 от 1

Физиологична характеристика на двигателното качество сила Методика на силовата подготовка 12 стр.

Физиологична характеристика на двигателното качество сила. Методика на силовата подготовка

Мускулната сила като специфично физическо качество е важна съставна част от цялостната структура на спортната дейност. Силата - това е способността на човека да проявява определено съпротивление, или да му противодейства чрез мускулно напрежение...
nerven
2