Материали 1-10 от 479

Феномените на социалното битие отчуждение и свобода 20 стр.

Феномените на социалното битие: отчуждение и свобода

Отчуждението идва от думата "непознат". В коренът на самата дума “отчуждение” е залегнало определението за чужд, отчуждаващ се от нещо или някого човек. По своята същност отчуждението е състояние на съзнателното нежелание на индивида да участва активно в
danny15
0
Емпиризмът на философията на Новото време Фр Бейкън Дж Лок Дж Бъркли Д Хюм 1 стр.

Емпиризмът на философията на Новото време (Фр. Бейкън, Дж. Лок, Дж. Бъркли, Д. Хюм)

Емпиризмът е резултат от влиянието на природознанието на част от научното знание като метод и подход при отразяване на дейстивелността. Емпиризмът претендира, че тръгва от отделни реални конкретни факти. Претендира да бъде философия на здравия разум...
aronn
0
Скитникът и туристът - постмодерни типажи 12 стр.

Скитникът и туристът - постмодерни типажи

В тази курсова работа ще разгледаме разделението, което прави Зигмунт Бауман, на „туристи” и „скитници” в обществото, появили се в постмодерността. Ще експилицраме причините, условията за двата типа номади, съществуващи днес, разли
aronn
0
Кратка информация за осъществимостта на диалектиката и софистиката 3 стр.

Кратка информация за осъществимостта на диалектиката и софистиката

Същността и постиженията на философията, в това число и описването на светогледното и методологическо въздействие върху съзнанието на хората в процеса на тяхното културно развитие,...
messi
0
Предмет методи на философската антропология 3 стр.

Предмет методи на философската антропология

Предмет методи на философската антропология. Отношение Тяло-Душа, отношението Човек-Бог, отношението Човек-Животно, отношенията Личност-Индивид, Личност-Общество, борбата межу Мъжкото и Женското начала...
the_magicer
0
Конспект на книгата quotЗавръщане към разумаquot от Стивън Тулмин от увода до пета глава 11 стр.

Конспект на книгата "Завръщане към разума" от Стивън Тулмин (от увода до пета глава)

Стивън Тулмин твърди, че след седемнадесети век рационалността е представяна не само като различна, но и отделена от разумността, въпреки тясната връзка, тези идеи са се допълвали в древността и е погрешно тяхното разделяне на две...
ivan40
0