Материали 1-10 от 16

С какво се характеризира моралът 7 стр.

С какво се характеризира моралът?

Предмет на етиката е моралът в негова сложност, противоречивост и незавършеност. С пораждането на капитализма в края на ХVIII началото на XIXв. се преобръщат ценностите и моралните устои на обществото.
lubega
0
Мата Хари и шпионите на XX век 5 стр.

Мата Хари и шпионите на XX век

Бурният XX век е белязан с големи световни конфликти и катаклизми именно тогава започват да се оформят структурите на големите разузнавателни служби : ЦРУ, ФБР, КГБ, МОСАД, ГРУ и др. По време на първата и особено след втората световна война...
gecata_maina
0
Същност на съзнанието 16 стр.

Същност на съзнанието

Съзнанието е висша форма на отражение на обективната действителност, способ за отношение към света и към самия себе си, който представлява единство от психически процеси, активно участващи в осмислянето на човека към обективния свят и собственото си...
mOn
2
Бизнес проект за създаване на фирма за производство и продажба на сладкарски изделия 17 стр.

Бизнес проект за създаване на фирма за производство и продажба на сладкарски изделия

Развитието на бизнеса в този отрасъл е трудно, но при успешно налагане на продуктите на пазара се гарантира пълна възвращаемост на вложените активи, тъй като захарни и като цяло хранителни изделия се консумират постоянно, а също така потребителите...
emoto_92
3
Ото Скорцени - операция Дъб 7 стр.

Ото Скорцени - операция "Дъб"

Ото Скорцени е роден на 12 юни 1908 година във Виена в семейството на потомствени военни. Студент през 20-те години на ХХ-ти век, прекарва студентските си години във Виена в компанията на приятели като бъдещия си началник Ернст Калтенбрунер...
messi
0