Материали 41-50 от 145

Структурни фондове на Европейския съюз в България за периода 2007 2013 г 18 стр.

Структурни фондове на Европейския съюз в България за периода 2007 – 2013 г.

Структурните фондове са основни-те финансови инструменти на политиката насближаване на ЕС и представляват второто по размер перо в общия европейски бюджет....
silviQ
1
Плосък данък 17 стр.

Плосък данък

Данъците възникват и се установяват успоредно с държавата. Те обаче не се считат за троверие на държавата. Данъци е налагала и църквата за издръжка на духовенството, без да е имало ясен мутив за тяхното плащане...
nerven
0
Процеси на финансиране на предприятието 20 стр.

Процеси на финансиране на предприятието

Разглеждайки процеса на финансиране на дадено предприятие, ние ще се запознаем със същността на понятието финансиране, ще дефинираме основните принципи, които трябва да се спазват при това финансиране...
lubega
0
Дипломирани експерт - счетоводители 25 стр.

Дипломирани експерт - счетоводители

Същността, целите и принципите на одита, е че той е независима проверка на годишен или междинен счетоводен отчет и представяне на резултатите от нея в одиторския доклад чрез изразяване на одиторско мнение.
cblock
1
Системата на Федералния резерв- Централната Банка на САЩ 21 стр.

Системата на Федералния резерв- Централната Банка на САЩ

Задълженията на Федералния резерв засягат четири основни области: да ръководи паричната политика на държавата чрез паричните и кредитни условия с цел пълна заетост и стабилни цени...
gecata_maina
0
Анализ на капиталовата структура на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД Показатели за финансовата независимост 29 стр.

Анализ на капиталовата структура на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД. Показатели за финансовата независимост.

Курсова Работа ПО ФИНАНСИ НА ХОЛДИНГОВИТЕ СТРУКТУРИ На тема: Анализ на капиталовата структура на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД. Показатели за финансовата независимост.
nezabravima
0
Техника на данъчно облагане 13 стр.

Техника на данъчно облагане

Данъчната система е твърде важна съставна част на финансовата система въобще и приходната система в частност. Най-общо казано, тя може да бъде определена като съвкупност от прилаганите данъци и тяхната организация...
dannyboy
1