Материали 61-70 от 145

Анализ на организационната и управленска структура на Generali Group 17 стр.

Анализ на организационната и управленска структура на Generali Group

Историята на Generali Group започва през далечната 1831 година в Триест. Компанията се създава с 2 милиона австрийски флорини първоначален капитал, което било десет пъти повече от средната сума на първоначален капитал на други застрахователни компании...
dannyboy
0
Оценка на финансовата ефективност на инвестиционен проект 6 стр.

Оценка на финансовата ефективност на инвестиционен проект

Същност на метода- този метод оценява финансовия ефект от осъществяването на инвестицията, измерен в пари към момента на оценката. Прилага се следната последователност на анализа:...
nezabravima
0
Анализ на капиталовата адекватност на банките Базел II 18 стр.

Анализ на капиталовата адекватност на банките. Базел II

Основният международен консултативен орган (Базелският комитет) полага сериозни усилия през последните 15 години да реагира своевременно на промените в банковия бизнес. Без съмнение едно от неговите достижения бе Международното унифициране на...
messi
0
Фискална децентрализация 15 стр.

Фискална децентрализация

Децентрализацията обикновено се дефинира като процес, при който държавата прехвърля на местната власт права и отговорности за изпълнение на определени функции, свързани с предлагането на публичните стоки и услуги, чието потребление е пространствено...
emoto_92
0
Борсова търговия 266 стр.

Борсова търговия

Механизъм на борсовата търговия. Правилник на борсата. Класически механизъм на борсовата търговия. Договор клиент-член на борсата. Брокерски къщи. Откриване и закриване на сделки. Видове поръчки. Взаимоотношения на члена на борсата с брокер ...
lubega
1
Анализ и оценка на кредитният портфейл на банките 18 стр.

Анализ и оценка на кредитният портфейл на банките

Кредитът възниква в дълбока древност, още при възникване на натуралната размяна. Първата появила се, а и съществуваща и до днес форма на кредита е търговския кредит. Той се прилага между участници, които поддържат директни взаимоотношения помежду си.
ivan40
0
Капиталово бюджетиране 25 стр.

Капиталово бюджетиране

Капиталовото бюджетиране е процес на планиране и контролиране на разходите и приходите, които са свързани с инвестирането в дълготрайни активи.Необходимостта от оценка на инвестиционните възможности предпоставя анализирането и синтезирането на техните ...
lubega
2