Материали 1-10 от 30

Управление и имунизация на портфейл от облигации 25 стр.

Управление и имунизация на портфейл от облигации

Управлението на портфейл е материя, която е все още малко позната в нашата икономика. формирането и управлението на портфейл (от облигации, ценни книжа) е базата, на която стъпва мениджърът при инвестиране...
nerven
0
Анализ и оценка на динамиката и структурата на капиталовите разходи за отбрана 20 стр.

Анализ и оценка на динамиката и структурата на капиталовите разходи за отбрана

Разходите за отбрана в Република България се определят в зависимост от целите и задачите, които стоят пред Българската армия, а те от своя страна се дефинират според промените във военнополитическата среда...
gecata_maina
0
Московска фондова борса и облигации 38 стр.

Московска фондова борса и облигации

В зависимост от предмета на дейността им борсите се делят на стокови и фондови борси. И двата вида борси са продукт от развитието на стоково–паричните отношения, на пазара; те са важен негов елемент и съвременна негова структура...
gecata_maina
0