Материали 1-10 от 1

Чикагската борса 15 стр.

Чикагската борса

Chicago Board of Trade (CBOT) е организирана от 82 чикагски търговци като пазар на жито с реална доставка през 1848 г. и е най-старата организирана борса за фючърси, но до 1865 г. не е функционирала като стокова борса в съвременния смисъл на термина...
admin
7